Wednesday, 30 November 2022

เลือกดินปลูกพืชแบบไหนดี? เทคนิคการเลือกดินปลูกพืชและตัวอย่างดินดีใช้ปลูกพืชได้ทุกชนิด

1. ดินเพาะปลูก พีทมอส

ดินพีทมอส เป็นดินผลิตจากพืชที่เรียกว่าสแฟกนั่มมอส Sphagnum เป็นวัสดุธรรมชาติที่สะอาด พบในบริเวณยุโรปเท่านั้น นำมาผ่านขบวนการด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อขจัดสปอร์ เชื้อโรคต่างๆ ปราศจากแมลงและเชื้อโรค เป็นวัสดุที่ต่อต้านเชื้อราที่จะหยุดการเจริญเติบโตของเมล็ดได้เป็นอย่างดี แต่เป็นแหล่งที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรียชั้นดีสำหรับการงอกของเมล็ดและต้นอ่อน หลังจากนั้นจะได้พีทมอสที่เป็นวัสดุที่คัดสรรแล้วสำหรับการเพาะเมล็ดและต้นกล้า ส่วนมากจะนำมาเป็นวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับการเพาะเมล็ดและต้นกล้า

ตัวอย่างดินเพราะปลูกพีทมอส


2. ดินญี่ปุ่น อคาดามะ AKADAMA

ดินญี่ปุ่น อาคาดามะ เป็นดินที่เกิดจาก Volcanic soil หรือ ดินภูเขาไฟ เป็นดินที่มีความพรุน เก็บกักน้ำและอากาศไว้ได้ในเม็ดดินอย่างดี โครงสร้างเป็นเมล็ดช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี ทำให้รากพืชไม่เน่าเสียเนื่องจากมีอากาศถ่ายเทได้ดี ลดแรงกระแทกของน้ำต่อหน้าดินป้องกันดินอัดตัวเป็นก้อน รวมทั้งมีแร่ธาตุอาหารที่สมบูรณ์ ดินอาคาดามะ ยังช่วยให้ผู้ปลูกมือใหม่สังเกตการแห้งของดินได้ง่ายขึ้น โดยมื่อดินมีความชื้นจะเป้นสีน้ำตาลเข้ม และเมื่อดินเริ่มแห้งจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลอ่อนแสดงว่าได้เวลารดน้ำแล้ว พืชที่เหมาะกับการใช้ดินญี่ปุ่น ได้แก่ บอนไซ แคคตัส ไม้อวบน้ำต่างๆ ฮาโวเทีย ไลทอป เป็นต้น

ตัวอย่างดินญี่ปุ่น อาคาดามะ


3. ดินดำใช้ปลูกพืชและต้นไม้ต่างๆ

ดินดำ เป็นดินที่เราคุ้นเตยมากที่สุดเพราะเป็นดินที่เราเจอและใช้งานเป้นประจำ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อก่อนดินที่ไหนก็สามารถเอามาปลูกพืชได้เป็นอย่างดี เพราะดินส่วนมากจะประกอบไปด้วย ซากพืชเช่นใบไม้เศากิ่งไม้ต่างๆ และมีมูลสัตว์ผสมอยู่แล้ว ถึงทำให้ปลูกอะไรก็งาม แต่เมื่อสังคมเมืองเข้ามาทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป

ดินดำนั้นเป็นดินปรุงสำเร็จใช้สำหรับการเพาะปลูกได้ดีและมีคุณภาพ ส่วนมากจะผ่านการหมักและฆ่าเชื้อโรคมาแล้วหลังจากวันบรรจุห่อ มีส่วนประกอบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดินดำผสมไข่ไส้เดือน ซึ่งเมื่อใช้ดินไปซักพักไส้เดือนจะออกจากไข่และทำหน้าที่พรวนดินผลิตปุ๋ยให้ต่อไป หรือดินดำที่ผสมขุยมะพร้าว ช่วยให้ดินอุ้มน้ำนานขึ้น ดินดำที่ผสมปุ๋ยคอกวัวอัดแน่นไปด้วยธาตุอาหารหลัก ดินดำที่ผสมขี้เถ้าแกลบดำช่่วยทำให้รากชอนไชได้ง่าย ปรับสภาพกรดด่างในดิน ดินดำที่ผสมใบก้ามปู มีไนโตรเจนสูง ดินดำที่ผสมเศษเปลือกหอย เพิ่มแคลเซี่ยม ดินดำที่ผสมเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ทำให้ดินร่วนทรุยและเพิ่มอินทรีย์วัตถุ เป็นต้น ซึ่งดินดำชนิดต่างๆ เราสมารถนำเอามาใช้เป็นวัสดุเพาะกล้า หรือใช้ผสมดินเตรียมแปลงปลูก หรือเติมเนื้อดินที่มีอยู่แล้วของ พืช,ไม้ดอกไม้ประดับ,ไม้ผล ได้ทั้งหมดเรียกว่าสาระพัดประโยชน์เลยทีเดียว

ตัวอย่างดินดำแบบต่างๆ

จะเห็นได้ว่าการเลือกดินที่ดี ดินที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของพืชแต่ละชนิดมีความสำคัญอันดับต้นๆของการปลูกพืชเลยทีเดียว ตั้งแต่ดินที่เหมาะสมกับการเพาะเมล็ด ดินที่เหมาะกับพืชน้ำน้อย พืชทะเลทราย กลุ่มนี้ไม่ชอบน้ำขัง มีความชื้นมากๆรากอาจจะเน่าได้ และเลือกดินที่เหมาะกับพืชกระถาง ไม่ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น แต่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหน สิ่งสำคัญที่สุดหลังจากการปลูกพืชไปแล้วนั่นคือการดูแล ต้นไม้ของคุณด้วยความรัก และเอาใจใส่ เชื่อว่าถ้าคุณศึกษาและดูแลได้ดีมากพอแล้ว ต้นไม้เหล่านั้นจะเติบโต สวยงาม ออกดอก ออกผล ให้คุณได้ดีอย่างแน่นอน