Wednesday, 30 November 2022

ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ทำไร่เลี้ยงสัตว์ เนื้อที่ 2 ไร่ น่าอยู่มากๆ

ผมว่านี่คือความฝันของเพื่อนๆหลายๆคนทีเดียว เมื่อเราพอมีรายได้ระดับหนึ่ง หรือในวันที่เราเหนื่อยล้าจากการทำงาน การเดินทาง ความวุ่นวายในเมืองหลวง เราอยากพักผ่อน นี่คือจุดที่ลงตัวของการใช้ชีวิต ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ทำไร่เลี้ยงสัตว์ เนื้อที่ 2 ไร่ น่าอยู่มากๆ เป็นการนำเอาพระราชดำรัสของในหลวงรัชการที่ 9 เรื่องเศษฐกิจพอเพียง มาปรับและทดลองทำจนสามารถอยู่ได้ โดยพึ่งพาดัวเองเกือบทั้งหมด เช่นการขุดบ่อเก็บน้ำแล้วเลี้ยงปลา, การปลูกพืชหมุนเวียนใช้รับประทานเองและขายได้ทั้งปี, การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ด เก็บไข่และทานเนื้อ, หรือการเปิดร้านเล็กๆเช่นร้านกาแฟและทำอาหารขายง่ายๆ เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนดูงานของคนทั่วไป …. ลองมาดูว่าเขาจัดการยังไง และเราจะเอาไปลองทำได้ไหมครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก – บ้านและสวน