Thursday, 6 October 2022

แนะนำ เครื่องกรองอากาศ pm 2.5 : เครื่องฟอกอากาศพกพาแบบ USB รูปแก้วน้ำ 180mL. STAR ฟอกอากาศ เครื่องฟอกฝุ่น เครื่องกรองอากาศ เครื่องฟอกอากาศในบ้าน PM 2.5 กันฝุ่น PM 2.5 AmornOnline

28 Mar 2020
205

เครื่องฟอกอากาศพกพาแบบ USB รูปแก้วน้ำ 180mL. STAR ฟอกอากาศ เครื่องฟอกฝุ่น เครื่องกรองอากาศ เครื่องฟอกอากาศในบ้าน PM 2.5 กันฝุ่น PM 2.5 AmornOnline

★★★★★
฿ 399
฿ 239
 in stock
as of February 7, 2022 2:51 pm

เครื่องฟอกอากาศพกพาแบบUSB รูปแก้วน้ำ 180mL. STAR ฟอกอากาศ เครื่องฟอกฝุ่น เครื่องกรองอากาศ เครื่องฟอกอากาศในบ้าน PM 2.5 กันฝุ่น PM 2.5 AmornOnlineฟอกอากาศให้สะอาดเพิ่มความชื้นในอากาศ

User reviews

ได้เร็วมากไอที่ขึ้นมาเย็นมาก
คนขายบอกเป็นเครื่องฟอกอากาศ แต่กล่องเขียนว่าเป็นเครื่องทำความชื้น

View all reviews


เครื่องฟอกอากาศ

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีความเป็นมลภาวะสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางน้ำ มลภาวะทางดิน มลภาวะทางเสียง หรือมลภาวะทางอากาศ ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการทำลายสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนการขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม ทำให้นับวันปัญหามลภาวะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลภาวะทางอากาศ ซึ่งอากาศเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่ง แต่ตอนนี้สภาวะอากาศทั่วโลกกำลังเลวร้ายลง อันเป็นผลมาจากความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทำให้มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้นด้วย เมื่อปราศจากต้นไม้ ก็ไม่มีสิ่งใดมาฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ เมื่ออากาศสกปรก อาจเป็นบ่อเกิดของโรคระบบทางเดินหายใจหลายชนิด เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหลอดลมอักเสบ เป็นต้น

ดังนั้น ตัวเลือกที่ดีประการหนึ่ง คือ การเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศในอาคารบ้านเรือน ห้องพัก หรือสำนักงาน ซึ่งแต่ละแบรนด์มีประสิทธิภาพในการทำให้อากาศบริสุทธิ์แตกต่างกันไป เมื่อใช้งานแล้ว จะทำให้อากาศบริเวณนั้นๆ มีความสะอาดมากขึ้น สามารถหายใจได้อย่างสบาย หายใจได้อย่างเต็มปอด ปัจจุบันมีแบรนด์เครื่องฟอกอากาศมากมาย ผู้ใช้ต้องเลือกเครื่องที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตนเองต้องการ รวมทั้งควรเลือกเครื่องฟอกอากาศที่ได้รับฉลากประหยัดไฟบอร์ 5 ด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเพิ่ม

เครื่องฟอกอากาศ ผู้ช่วยคนสำคัญในการเนรมิตอากาศที่บริสุทธิ์ มาพร้อมกับโปรโมชั่นราคาแรงๆ มากมาย เหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศในปัจจุบัน เพียงแค่คลิกเข้าที่ลาซาด้า ได้ของถูกของดีจริง ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ทั้งยังมีเครื่องเพิ่มความชื้นและเครื่องลดความชื้นไว้ให้ผู้สนใจด้วย


สินค้า เครื่องกรองอากาศ pm 2.5 เพิ่มเติม